18.08.2011 12:13

Ótitlað

                         

                                                            ILS blóðsugulán ! 1

Hörmungum lántakenda er hvergi lokið þó svokallaðar lausnir stjórnvalda komi til . Umræðan er úr öllum takti við þann raunveruleika sem lántakendur búa við . Of langt mál væri að telja upp öll þau gjaldþrot og útgjöld sem skattgreiðendur hafa orðið að borga vegna hrunsins . Um er að ræða milljarða hundruði sem velt hefur verið á herðar almennings auk gríðarlegs niðurskurðar og versnandi lífskjara . Hvernig var tillagan um uppgjör Icesave ? Skattgreiðendur áttu að bæta því á klafann sinn .

Seðlabankastjóri ásamt pólitíkusum hafa lýst slæmum annmarka á niðurfærslu skulda heimila . Sá annmarki er að ef tildæmis ILS færir niður skuldir heimila svo gagn sé að , lendi það svo illilega á skattgreiðendum ! Er þessi niðurfærsla húsnæðislána eitthvað bagalegri fyrir skattgreiðendur og ríkissjóð en allt það milljarðaflóð sem hvítflibbakrimmarnir skilja eftir sig , gjörsamlega sviðna jörð og enginn gerði neitt , engin ábyrgð, bara allir sjóðir tómir ????  Þetta lendir allt á skattgreiðendum að reisa við og borga reikningana fyrir hvítflibbakrimmana . Þegar þetta er skoðað af sjónarhóli lántakanda sem eru að kikkna með stökkbreytt verðtryggð blóðsugulán hangandi á sér , verður þetta væl um skaða þess að leiðrétta lánin hjáróma og hálfgert návæl . Þetta helvítis lán sem ég tók 2007 var langt frá því að vera að kaffæra veðrétt hússins þá . 'Atti 40% í eigninni þegar þetta blóðsugulán var tekið , í dag er staðan 140% veðsetning . Seðlabankastjóri seigir án þess að blikna að þeir einir fái niðurfellingu hjá ILS sem standi í skilum ! Kjaftæði , að standa í skilum er gert með því að það blæðir undan hverri nögl við að teyja fátæklega innkomu við hver mánaðarmót svo standa meigi við helstu skuldbindingar . Þetta eru algjör blóðsugulán sem hanga á fjölskyldum og fyrirtækjum með óskiljanlegri sjálfvirkri eignarupptöku á eigin fé . Kallast það VERÐBÆTUR ..

Hrokinn í seðlabankastjóra er með ólíkindum þegar hann seigir í útvarpsviðtali að fólk skuli átta sig á að það verður að standa við skudbindingar sínar ! Gildir það þá ekki um alla sem skulda , eða hlaupa auðveldlega frá skuldum , jafvel með væna sjóði í felum ? Merkilegt að spá í hvað allt regluverkið er hannað með það í huga að einstaklingurinn er gjörsamlega óvarinn og afgirtur með þéttu óhagganlegu regluverki . Þau félög og viðskiptafléttur sem hafa verið nefnd sem gerendur í hruninu hafa verið til rannsóknar í tvö og hálft ár án þess að hafa fengið einn einasta dóm . Miklir kunnáttumenn og konur eru þarna að verki og kunna sitt fag virkilega vel . Sannir féflettar .   Maður spyr sig ... Hvernig er þetta hægt ?? Mín fjölskylda og vinahópur eru misjafnlega sett eftir hrun , flestir eru í miklum vandræðum og því miður sumir búnir að gefast upp og fjölskyldur sundraðar sem áður voru sem klettur . Veit einhver af þessum embættismönnum hvernig raunverulega staðan er ? 'Eg er ófær um að gera neitt sem kostar fé eða eikur útgjöld . Það blasir við sama staðan næstu 15 - 20 árin ! að óbreyttu .  Ömurlegur raunveruleiki sem flestir glíma við sem , eins og seðlabankastjóri lýsti , standa í skilum ! 'Eg reyndar skil ekki í mér að vera að rembast við að greiða af þessu blóðsuguláni ILS . Vonin um að "þetta lagist" dofnar stöðugt . Mín kynslóð er alin upp við að berjast áfram og taka áföllum af drengskap og dug . Nú er þessi eiginleiki að hverfa . 'Eg lenti í sömu eignarupptöku 1982 - 4 Þá missti ég allt sem var mér kært . 'Ibúðin og svo sundraðist fjölskyldan á eftir , þoldi ekki þetta gríðarlega álag .

'Eg trúði , að svona nokkuð gæti einungis hent einusinni á einni mannsæfi  í eitt skipti á æfinni er einusinni of mikið . Nei , nú er sama staðan raunin og  sýst betri . 'Eg á ekki eina spýtu í húsinu mínu , það sem verra er að ég mun ekki geta selt , og sloppið þar með . Veðsetningin er orðin um 140% af fasteignarverðinu svo einhver upphæð stendur útaf sem mér ber þá að greiða eða bera ábyrgð á . Skelfilegt að horfa upp á vonleysislegar aðgerðir stjórnvalda og fjármálakerfisins . Vandinn er það stór að heimilin og fyrirtækin falla senn hvert af öðru , gefast endanlega upp . Fjöldi heimila sem eru að berjast við afborganir eru að uppgefast . Öryrkjar eru fólk sem má ekki skerða eins og gert er . Skerðingin færist einfaldlega sem útgjöld annarsstaðar hjá ríkinu . Veit um eftirfarandi dæmi hjá fjölskyldu með 1 barn . Dæmi: Launin eru 330.000 á mánuði . Eftir greiðslu lána og reikninga eru 50.000 kr eftir ! Hvernig á þessi fjölskylda að lifa af 50.000 kr. Á mánuði? Þetta er raun staðan hjá allt of mörgum , blóðsugulánin soga til sín allt of stórann hluta af þeirri fátæklegu innkomu , sem eru vinnulaunin fyrir mánuðinn ! Það er skelfilega vont að missa vonina , missa trúna á lífið , einangrast í eigin skelfingu og ótta . Allt lífið litast af vonleysi , vantrausti og ákvörðunarfælni . Sem öryrki verð ég að stóla á það velferðarkerfi sem í boði er . Það er einfaldlega skelfilegt að eiga sitt undir því sem kallast velferðarkerfi . Þegar skerðingar bóta eru með því móti sem lög kveða á um verður þetta bara ömurlegt , öryggisleysi , svekkelsi og gremja . Allt sem er fémætt og kemur í hlut öryrkja auk bóta veldur skilyrðislaust skerðingum bóta á móti. 'Eg fékk greiddar tryggingabætur vegna slyss sem gerði mig að 75% öryrkja . Þetta er líklegt til að vera jákvætt , og er það að mörgu leyti . Skerðingarnar létu ekki á sér standa . Mótframlag Tryggingastofnunar við lífeyrisgreiðslur er nánast fellt út vegna fjármagnstekna . Eingreiðsla vegna vaxtabóta í apríl 2011 fór eins , 'Eg mun ekki fá neinar vaxtabætur . Niðurfelling / leiðrétting vegna verðtryggðra og gengislána vegna íbúðarhúsnæðis er ekki í boði fyrir mig vegna "auðæfa"  minna , ef marka má bréf frá ILS .

Skaðabætur vegna örorku og afleyðinga slyss , setja allt úr skorðum hjá mér . Slasaðist 2005 og síðan er búin að vera lóðrétt þrautarganga uppímót , með skuldasöfnun vegna mikils tekjutaps í kjölfar slyssins . Lagður hefur verið á mig fjármagnstekjuskattur . Samhvæmt framtali 2011 skulda ég staðgreiðslu að upphæð kr.50. þúsund til viðbótar við 100% skerðingu vaxtabóta að upphæð kr. 213.000. 'Eg tek við greiðslum frá Vís sem eru skaðabætur vegna slyssins , ég lít á þessa peninga sem forða til framtíðarinnar til handa 75% öryrkja sem hefur engin tækifæri á að afla tekna með vinnu og þá mikilli erfiðisvinnu (tarnavinnu) með góðum tekjum , samanber sjómennsku eða slíku . vinnur að því , að stór hluti tryggingabótanna lendi hjá ríkissjóði í formi skerðinga, skatta , vaxtaokurs , verðbóta og aukinna álaga og kostnaðar í víðum skilningi . Þetta getur ekki verið löglegt , allavega ekki sanngjarnt , svo notað sé nánast úrelt lýsingarorð . , Sleppun bara öllu tali um sanngirni , ósköp fallegt 'Islenskt orð sem hefur glatað merkingu sinni . Þetta er klárt mannréttindabrot að skerða bætur með þessum hætti þegar um er að ræða tryggingabætur í eingreiðsluformi vegna æfilangrar örorku og getuleysis til að afla nægjanlegra grunn framfærslutekna . . Bætur TR verða að hafa eitthvert lágmark , einhverja fasta tölu sem er ósnertanleg gagnvart öllum skerðingum og greiðslujöfnunum . Nefni 75.000 kr. Lágmarks mánaðargreiðsla óháð öllu öðru . Þessi tekjustofn setur af stað skerðingahrinu , sem eykur enn á afleyðingar slyssins . Kallar fram mikið öryggisleysi og depurð , fjárhagslegt öryggisleysi ríkjandi og vantrú á framtíðina ofan á allt það sem fylgir svona slæmum meiðslum . Valgeir .

12.08.2011 14:14

Tekjuáætlun Tryggingastofnunar ríkisins

Aðeins um skaðsemi tekjuáætlunar Tryggingastofnunar ríkisins og skaðræðisstefnu stjórnvalda gegn bótaþegum á 'Islandi . Tekjuáætlun Trygingastofnunar er stórleg misnotað pyntingatól gegn bótaþegum sem og margt það sem telst til reglna og skilyrða sem uppfylla þarf ef þeignar eru örorkubætur frá TR Reyndar eru tekjuskerðingar TR eins og þær eru í dag , alvarlegt mannréttindabrot . Þetta kerfi er með öllu handónýtt og grefur undan öllum möguleikum öryrkja til að verða UÞB. fjárhagslega bjargálna hvað nauðþurftir varðar . Fjárhagslegt sjálfstæði öryrkja er einungis fjarlægur draumur . Varðhundar stjórnvalda standa sig afar vel í að hindra fjárhagslega velferð og lífsöryggi bótaþega . ...................................................... Hérna er kaldhæðnislega útgáfan og um leið sú útgáfa sem blasir við mér sem öryrkja þegar ég les af heimasíðu TR um hvernig úfylla skal þetta illræmda skerðingartól TR . Sem er Tekjuáætlun . Tekjuáætlun er í raun ekkert svo galið fyrirbæri og mætti vel athuga með að beita þessu víðar hjá hinu opinbera í sanngjörnum tilgangi . Nefni eftirlaunagreiðslur , starflokasamninga , biðlaun allskonar , lífeyrisgreiðslur , einnig ýmsar ívilnanir sem eru stjórnlausar í dag . Tekjuáætlunin eins og hún er í dag er forsenda þess að hægt er að draga markvisst úr greiðslum TR til bótaþega. Upplýsingar um tekjur bótaþega þurfa að liggja fyrir , svo skerða meigi fátækleg framlög TR á móti . Bótaþegar fá ekki notið eðlilegra lífskjara og uppskera einganveigin það sem þeim ber . þurfa því fullnægjandi upplýsingar um tekjur bótaþega að liggja fyrir , svo skerða meigi sem mest og valda sem mestu róti og öryggisleysi í lífi þeirra. Lífeyrisþegar eða fjárhaldsmenn þeirra hafa mjög takmarkaða yfirsýn yfir árstekjur bótaþega og er fráleitt að skipa þá í stöðu varðhunda um eigin velferð . því er nauðsynlegt að bótaþegar skipti sér sem minnst af tekjuáætlunum þessum og beri enga ábyrgð á svokölluðum "ofgreiðslum" TR. . Í byrjun árs er öllum lífeyrisþegum send tillaga að tekjuáætlun næsta árs sem þeir yfirfara og leiðrétta ef þurfa þykir , að sjálfsögðu er ekkert gert með þær upplýsingar því allt snýst þetta um að skerða lífeyrinn sem mest . Það er fyrst og fremst í þágu TR að "leiðrétta" tekjuáætlun ef hún er ekki rétt. Með "vandaðri" tekjuáætlun er hægt að beita lífeyrisþega miklu óréttlæti og koma algjörlega í veg fyrir að þeir komi nokkurntíma reglu á sín fjármál . Rangar greiðslur sem falla TR í óhag þarf að leiðrétta eigi síðar en strax . Greiðslur eru "endurreiknaðar " og "leiðréttar" þegar álagning skattayfirvalda liggur fyrir. Þá er nú aldeilis glatt á hjalla hjá TR. TR leggur ríka áherslu á að þessi fjandi , tekjuáætlunin sé "rétt" útfyllt . Það sé öllum til hagsbóta , einnig bótaþeganum sem fær umsvifalaust skerðingu á sinn lífeyri meti TR hann hafa jafnvel bæði til hnífs og skeiðar .. Í tekjuáætlun eru tekjur forskráðar og er niðurrifsstefna stjórnvalda / TR. Byggð á skattframtali fyrra árs, staðgreiðsluskrá RSK og eftir atvikum síðustu gildandi tekjuáætlun. Forskráðar tekjur eru hækkaðar eða lækkaðar , allt sniðið að þörfum TR svo valda meigi bótaþegum sem mestum skaða samkvæmt tillögum stjórnvalda um almennar aðgerðir gegn bótaþegum . Skerðingar bóta með þessum hætti hljóta að vera hreint og klárt mannréttindabrot . Viðmiðin eru höfð svo þröng og séð er til þess að útilokað er fyrir bótaþegann að eignast örlítinn varasjóð í bankanum sínum . Öryggisleysi og stanslaus afkomuótti fylgir bótaþeganum fast eftir og tekst stjórnvöldum afar vel upp við að umvefja bótaþegana skaðlegu regluverki sem heldur þeim í fjárhaglegum fjötrum til dauða dags . Allt er nógu gott fyrir þá sem eru svo ógæfusamir að þurfa að þyggja svona bjarnargreiða . Fyrir árið 2011 er gert ráð fyrir eftirfarandi hækkunum/lækkunum á forskráðum Launatekjur og lífeyrissjóðstekjur hækka um 2% Fjármagnstekjur lækka um 30% nema leigutekjur hækka um 8%. Sérstök athygli er vakin á að lífeyrisþegar bera sjálfir alla ábyrgð á að tekjuáætlun þeirra sé sniðin að almennum aðgerðum stjórnvalda gegn öryrkjum . Þeim er skylt samkvæmt lögum að láta stofnunina vita án tafar ef minnsti grunur leikur á að einhver verðmæti , í víðasta skilningi þess orðs , hafi ratað í hendur bótaþega . Mun þá TR. Umsvifalaust skerða bætur til bótaþegans , samhvæmt almennum aðgerðum stjórnvalda gegn bótaþegum . Ávallt þarf bótaþegi að skrifa undir tekjuáætlunina , með því er bótaþeginn búinn að " samþykkja " undirrita þetta skjal sem er aðal vopnið í skerðingaraðgerðum TR . Til að öðlast vaxtabætur vegna MA ísl. Verðtryggðra blóðsugulána , hvursu illa sem þau hafa leikið lántakandann , ber að skoða eftirfarandi : Vaxtabætur skerðast fari eignir að frádregnum skuldum fram úr fjórum milljónum hjá einstaklingi eða einstæðu foreldri , falla síðan niður ef eignarhluti nær 6,4 milljónum . Nýbúið að snar lækka viðmiðin . Öryrkjar sem fá tryggingabætur eða tjónauppgjör , kynnið ykkur vandlega þessar hroðalegu stjórnvaldsreglur sem gilda um allt sem telst fémætt , fjármagnstekjur , vexti , eignir , leigutekjur , bara allt sem er fémætt . Ekki sýst hina illræmdu tekjuáætlun TR . 2. Við innskráningu á vef TR. þarf að slá inn kennitölu og veflykil ríkisskattstjóra, þann sama og notaður er við framtalsgerð. Reikna má með að lang flestir viðskiptavinir TR. sjái sér engan hag í að nýta sér rafræna þjónustu Tryggingastofnunar . Þannig fá bótaþegar mun ópersónulegri meðhöndlun sem er að sjálfsögðu liður í almennum aðgerðum stjórnvalda gegn bótaþegum. Aðrir mikilvægari viðskiptavinir TR munu þá jafnframt fá betri þjónustu , þá hefur starfsfólk TR einnig rýmri tíma til að skerða enn frekar og víðar, gramsa og velta hverjum steini í þeim tilgangi að finna nýjar skerðingaleiðir . Þeim sem enn þrauka er bent á að öllum er skít sama hve mikið bótaþegi leggur á sig og sína fjölskyldu til að draga fram lífið . Þeir sem kjæra sig ekkert um að vita neitt um stöðu bótaþega á íslandi er bent á að ganga í Vinstri græn eða Samfylkinguna . Reglur þær sem ætlast er til að bótaþegar feti sig eftir eru ekki á færi nema snjöllustu sérfræðinga að skilja , hvað þá að framhvæma . . Því flóknari reglur , þeim mun auðveldara er fyrir stjórnvöld að skerða bótaþegana . Yfirlýsing stjórnmálamanna að verja skuli hina verst stæðu við skerðingum og tekjutapi er ömurlegt skrum . Þetta er framhvæmt með skerðingatólinu illræmda og tekju áætlun . Það er miklu dýrara fyrir stjórnvöld að halda bótaþegum í þessari ömurlegu fátækrakrísu . Þetta drepur niður allan vilja og áhuga á að lifa og taka eðlilegan þátt í lífinu . Það má ekkert óvænt koma upp á svo þessi aumi fjárhagur hrynji ekki alveg . Bótaþeginn á í engin hús að venda . Virðist sem að stjórnvöld/TR beiti öllum tiltækum ráðum til að gera þessa raunargöngu nógu óaðlaðandi á allan hátt í von um að bótaþegar hröklist út úr kerfinu með sín veikindi eða fötlun , út á vinnumarkaðinn , með ófyrirséðum afleiðingum .. Er ekki að koma nóg !! hvar á að stoppa þessa kúgun á bótaþegum . Nær væri að skoða málin vel og veita bótaþegum tækifæri , endurheimta og halda reysn sinni , jafnvel ná einhverju af fyrrum getu og markmiðum , efla áhuga á að takast á við lífið á fjárhagslegum jafnréttis grunni . Það á EKKIi að vera lögmál , að öryrki skuli vera í fátækragildru allt sitt auma líf ! Þetta er stórkostlega niðurdrepandi og ömurlegt umhverfi í að vera , sífeldar hegningar / skerðingar í gangi . Veit um margar leiðir sem myndu skapa smá tekjur til handa öryrkjum / bótaþegum ef þessum skerðingum yrði haldið í lágmarki eða látnar hverfa alveg , sem er lang besti kosturinn fyrir alla . Það er ekkert að því að fara í broddi fylkingar meðal þjóða í að búa lífeyrisþegum mannsæmandi lífsviðurværi / lífskjör . Það er hættulegt að reka svona velferðarkerfi á kapítalýskum forsendum . Það er orðið einhverskonar lögmál sem markaðurinn skapaði að allt þurfi að skila margföldum hagnaði svo allt þenjist út sem púkar á fjósbita ! og hrynji svo annað slagið til grunna sem millistétt 'Islensku þjóðarinnar fær að kenna íllilega á um ókomin ár . NEI ! Skerðingarákvæði í velferðarkerfi er beinlínis hannað til að setja allt í patt stöðu og allir tapa ! Það er víða kostnaður vegna launagreiðslna til þeirra háttsettu og heita MA. starfslokasamningar , biðlaun og eftirlaun allskonar , getur sá sem þyggur verið í mörgum tekjuflokkum í einu án allra skerðingaákvæða í opinberum störfum . . Skammarlegt fyrir þá sem þyggja , tjalda í skjóli laga sem þeir setja sjálfir og snerta allskonar eftirlaunagreiðslur og hlunnindi , án skerðinga og hafa engin áhrir á laun innan sömu stofnunar , já , hjá blessaða "ríkinu" hafa þessi margföldu laun lifað fínu lífi í ára tugi . Sama fólkið er að þyggja svona yfirstétta bónusa og leggur síðan fram skerðingarfrumvörpin á bótagreiðslurnar . Samþykkir einnig lög frá Alþingi sem skerðir bótaþegana stórlega við minnstu innkomu fjár . Framfærslu viðmiðunarmörk virðast ekki eiga við nema ef stjórnvöldum hentar . 3. Þetta er ílla lyktandi stjórsýsluklúður og á að leiðrétta án tafar . Það verður að vera lögvarið lágmarks framlag til bótaþega , ósnertanlegt framlag svo stöðva meigi þessa svikamillu sem leggur líf fólks unvörpum í rúst . Skuldajöfnun sú sem viðgengst hjá Ríkinu er skammarleg og auðmýkjandi aðför að til dæmis barnafjölskyldum svo ekki sé minnst á einstaklinga sem stóla á , til dæmis vaxtabætur , sem hafa verið teknar eignarnámi til skuldajöfnunar , jafnvel á skuldum sem þegar eru umsamdar og í greiðsluferli . Þetta er glæpsamleg aðgerð þegar vesælum stjórvöldum mistekst hrapalega að skapa fjárhagslega ró í landinu og þar með vinna gegn verðbólgunni sem blóðmjólkar Ma. þá sem eru með 'Islensk verðtryggð húsnæðislán . Þetta er bara geðbilun að skuldjafna vaxtabótunum til greiðslu skulda við handónýtt stjórnkerfi sem hangir sem blóðsuga á millistéttinni og blóðmjólkar hana án afláts . . Fjöldi fjöskyldna vita ekki sitt rjúkandi ráð , það á að strádrepa þá sem hafa séð þessu skítapakki fyrir lífsviðurværi öldum saman . Er ekki horft núna til Lífeyris þessa fólks þegar bjarga á þjóðarbúinu á lappir eftir að þjófahyskið hefur tæmt alla sjóði á meðan vesalingarnir við Austurvöll litu í hina áttina . Enginn veit neitt og mun ekki vita neitt framveigis . 'Oli spes getur farið , pakkað niður og hætt þessum vonlausu tilraunum til að draga hrunverjana til ábyrgðar . Þetta eru allt fagmenn , fag féflettar , sem gera út á að raka saman fé annarra , og framhvæma fjármálalegar sjónhverfingar sem tæma alla sjóði og innstæður á slíkum hraða að enginn festir auga á . Orð Skallagríms græna eru nokkuð sem stendur af sér storma og stríð . Hann lofaði okkur að við fengjum að taka miskunarlausann þátt í að endurreysa 'Islenska efnahagskerfið . Síðan stefnir í að þeim sem öllu splundruðu í hruninu verði afhent aftur fjármálafyrirtækin sem þeir tæmdu fyrir hrun . Gjör svo vel , Þessir djöflar eru á lista þeirra sem greiða hæstu skatta landsins , er ekki e-h talsvert bogið við það?????? Núna er einfaldlega nóg komið af ofbeldi stjórnvalda gegn lífeyrisþegum og þeim sem eru á jaðrinum þjóðfélagslega. Kv. Valgeir .
  • 1
Flettingar í dag: 586
Gestir í dag: 42
Flettingar í gær: 2366
Gestir í gær: 262
Samtals flettingar: 278028
Samtals gestir: 41230
Tölur uppfærðar: 24.5.2024 08:32:41
clockhere

SUPERJEEPTOURS

Nafn:

Valgeir Sverrisson

Farsími:

354 899 6212

Staðsetning:

Akureyri

Heimasími:

462 5776

Um:

Ferðamennska og útsýnisferðir

Tenglar